Từ Điển Giấy Và Bột Giấy Anh-Việt | V

V

Vacuum Chân không
Vacuum box Hòm hút chân không
Vacuum evaporation Chưng bốc chân không
Vacuum filter Thiết bị lọc chân không
Vacuum gauge Đồng hồ đo độ chân không
Vacuum pickup Bắt giấy bằng chân không
Vacuum pump Bơm chân không
Vacuum save-all Thiết bị thu hồi chân không
Vacuum transfer press Hệ ép chuyển giấy bằng chân không
Vacuum Washer Máy rửa chân không
Valley beater Máy nghiền Valley dùng trong phòng thí nghiệm
Value Giá trị, ý nghĩa; Năng suất (toả nhiệt)
Value of color Gam màu
Valve Van, van phân phối, cửa van, đèn điện tử
Valve positioner Cơ cấu định vị van
Valveness filter Máy rửa tạo chân không bằng cột nước
Vanillin Vanilin
Vapor Hơi, hơi nước
Vapor absorption system Hệ thống hấp thụ hơi, hệ thống hút hơi sấy
Vapor absorption unit Bộ hấp thụ hơi
Vapor economizer Bộ tiết kiệm hơi (của máy xeo)
Vapor permeability Độ thấm hơi, tính thấm hơi
Vapor plume Khói có hơi sương
Vapor pressure Áp suất hơi ( bão hòa)
Vapor proof paper Giấy chống bốc hơi
Vapor recompression evaporator (VRE) Thiết bị cô đặc kiểu nén hơi
Vapor recovery system Hệ thống thu hồi hơi
Vapor sphere Bình cấu hơi (xử lý hơi khi phóng bột)
Vaporization Bay hơi, sự bốc hơi
Vaporizers Bình bốc hơi, thiết bị bốc hơi
Vapor-phase pulping Nấu bột pha hơi
Variable-pitch sheave Puli có đường kính rãnh khác nhau
Variables Biến số
Variable-speed winder drive Truyền động có thể thay đổi tốc độ của máy cuộn
Variator Bộ biến tốc
Varicoloured Khác màu, đổi nhiều màu
Varnish Vécni, sơn dầu, sơn bóng
Varnish ability Khả năng sơn bóng
Varnish label paper Giấy làm nhãn sơn bóng
Varnishing machine Máy sơn bóng (giấy)
Vascular plant Thực vật vi quản
Vat Bể, bồn, máng, thùng
Vat circle Bồn cong của lưới xeo tròn
Vat colors Chất màu nhuộm nhúng, phẩm nhuộm nhúng
Vat dyes Thuốc nhuộm không hòa tan, nhuộm kiểu nhúng trong bể
Vat dyestuffs Thuốc nhuộm hữu cơ tính khử
Vat lined Cáctông nhiều lớp
Vat machine Máy xeo giấy lưới tròn
Vat paper Giấy xeo liềm
Vat system Hệ thống tuần hoàn bột trong bồn lưới xeo tròn
Vat-sized paper Giấy gia keo bằng thùng
V-belt Dây đai hình thang
Vegetable gums Keo thực vật
Vegetable parchment Giấy da bò, giấy bóng mờ
Vehicle Chất mang màu
Veined Vân sợi, vân sợi có màu
Vellum Giấy da, giấy da bê
Vellum finish Gia công giấy giả da
Vellum paper Giấy giả da
Velocity Tốc độ, vận tốc
Velocity head Cột áp vận tốc
Velocity meter Đồng hồ đo lưu lượng
Velour coating Dán nhung (lên giấy)
Velour paper Giấy nhung
Velvet finished paper Giấy gia công giả nhung
Vent Thông hơi, giảm áp

Lỗ thông

Vent stack Ống thông hơi/khí
Vent tank Bình thông, bể thoát khí
Vented nip press Lô ép có rãnh thoát
Ventilating hood Chụp hút có hút gió
Ventilation Thông gió
Ventilator Thiết bị thông gió, quạt thông gió
Venturi flume Máng venturi
Venturi scrubber Thiết bị lọc khí/hơi kiểu venturi
Venturi tube Ống venturi
Verdol paper Giấy vedon (giấy bền chắc bằng sợi đay)
Vertical bleacher Tháp tẩy đứng
Vertical film-type evaporator Thiết bị bốc hơi kiểu màng đứng
Vertical shaft disk refiner Máy nghiền đĩa trục đứng
Vertical slice Môi phun điều chỉnh đứng
Vertical splitter Máy chẻ đứng
Vertical stationary digester Nồi nấu đứng
Vertical union Công đoàn toàn nhà máy
Verti-former Máy xeo đứng
Vessel Bình chứa
Vessel element Thành phần tế bào ống
Vibrating rotary screen Sàng quay rung
Vibrating screen Sàng rung
Vibration Rung động, chấn động
Vibration analyzer Bộ phân tích rung động
Vibrator Máy rung, bộ tạo dao động
Vibrator conveyor Băng tải rung
Vibratory chip screen Sàng mảnh rung
Vibratory deck knotter Sàng mắt rung
Vibratory stock screen Sàng hỗn hợp bột kiểu rung
Vinyl fibers Sợi vinin
Virgin fiber Sợi chưa làm giấy, sợi tươi
Virgin pulp Bột chưa làm giấy, bột tuơi
Virgin stock Bột cấp chưa lên máy xeo
Viscometer Máy đo độ nhớt
Viscose (rayon) Vítcô, sợi vítcô
Viscosimeter Máy đo độ nhớt
Vise Êtô, mỏ kẹp, mâm cặp
Visual efficiency Hiệu quả thấy được
Vitriol Phèn, axit sulfuric
Void fraction Phần rỗng của tờ giấy
Voids in paper Lỗ thủng trong một tờ giấy
Voith beater Máy nghiền bột kiểu Voith
Volatile Dễ bay hơi, bay hơi
volatile organic compounds Hợp chất hữu cơ bay hơi
Volt Vôn (đơn vị đo điện thế)
Voltage Điện áp
Volume resistivity Điện trở suất khối
Vomit stacks Ống thông hơi của hố/bể phóng bột (trong nhà máy bột sunphít)
Vortex beater Máy đánh bột (đánh tơi + nghiền) xoáy nước
Vortex cleaner Thiết bị làm sạch kiểu xoáy nước
Vortex meter Cái đo/đồng hồ lưu lượng kiểu xoáy nước
Vortrap cleaner Thiết bị làm sạch kiểu xoáy nước
V-ported valve Van mở hình chữ V
Vulcanized fiber paper Giấy có xơ sợi lưu hóa, keo hóa
Vulcanized paper tube Ống giấy thép
Vulcanizing Lưu hóa, keo hóa
Vulcanizing bath Bể lưu hóa, bể keo hóa giấy
Vulcanizing paper Giấy lưu hóa

 

TRANG TẢI VỀ

Từ Điển Giấy Và Bột Giấy Anh-Việt- File Doc

 

Hits: 48

Contact Us