Từ Điển Giấy Và Bột Giấy Anh-Việt | S

S

Saccharide Đường
Saccharose Đường mía
Sack Kraft Giấy Kraft dùng làm túi giấy
Sack paper Giấy làm túi
Sad paper colors Phẩm nhuộm giấy màu xỉn
Safety base stock Giấy chống làm giả
Safety measures Biện pháp an toàn
Safety paper Giấy an toàn
Safety screen Lá chắn phòng hộ
Safety strip Dây an toàn
Safety type paper; Giấy chống làm giả
Safety valve Van an toàn
Sal soda Cácbônát natri (Na2CO3)
Sales book paper Giấy đóng sổ hóa đơn
Salt Muối, muối ăn (NaCl)
Salt cake Quặng sunphát (Na2SO4)
Salt cake make-up Lượng Na2SO4 bổ sung
Salt cake mix tank Bể trộn muối Na2SO4
Sandpaper Giấy nhám
Sc-paper Giấy đã qua ép quang cao cấp
Sections Vật liệu đã in, rời, không dùng được, phủ đầy mực
Semi crepe Giấy nhăn ở máy xeo
S-factor Thông số tổng hợp trong nấu bột sunphít (thời gian, nhiệt độ và phân áp của SO2)
Shavings Lề xén trong gia công và đóng sách
Shute wires Sợi ngang
Snowstorm formation Hình thành giấy không đều, hình thành giấy giống bão tuyết
Soft white shavings Lề xén khi in sách
Solvent pulping Công nghệ bột giấy bằng dung môi
Spanish chalk Đá phấn Tây Ban Nha
S-paper Giấy có gia keo
Spring rolls Lô lò xo
Springwood Gỗ đầu mùa
Ssc Giấy đã qua gia keo và ép quang cao cấp
Stick mark Nếp nhăn của giấy khi sấy bằng buồng khí nóng
Stickies Chất dính, keo dính
Stringiness Đan dệt thành
Sulfite Giấy và bìa sản xuất từ bột theo công nghệ axit

 

TRANG TẢI VỀ

Từ Điển Giấy Và Bột Giấy Anh-Việt- File Doc

 

Hits: 4

Contact Us