Từ Điển Giấy Và Bột Giấy Anh-Việt | R

R

Race way Đường cầu ống đi dọc suốt nhà máy
Radial Hướng bán kính của cánh bơm
Radial flow mixer Máy trộn dòng chảy đi lên
Radial section Mặt cắt ngang
Radiant dryer Máy sấy bức xạ nhiệt
Radiant drying Sấy bằng bức xạ nhiệt
Radiant heat transfer Truyền nhiệt bức xạ
Radical Gốc rễ; cơ bản; triệt để
Radioactive Phóng xạ
Radio-isotope Chất đồng vị phóng xạ
Raffold Chất độn hỗn hợp CaCO3 và Mg(OH)2
Rafting Vận chuyển bằng bè
Rag boiler Nồi nấu bột từ giẻ rách
Rag book paper Giấy có xơ sợi bông (giẻ rách)
Rag content paper Giấy có hàm lượng sợi bông từ 25%-75%
Rag cutter Máy cắt giẻ rách
Rag duster Máy hút bụi trong giẻ rách
Rag over lookers Công nhân lựa chọn giẻ rách
Rag paper Giấy làm từ giẻ rách
Raw weight Trọng lượng giấy chưa tráng, trọng lượng giấy thô
Reel boy Công nhân thu gom giấy rách
Rejected stock Bột không hợp cách
Rejects refining Phần nghiền không hợp cách
Rotary digester Nồi nấu quay
Rotogravure Quá trình in (quay, chậm chìm) trên giấy tiêu biểu dùng tạo độ mượt có chất lượng cao nhất trên giấy tráng phấn hoặc không tráng phấn. Lượng vượt trội được coi là phần bỏ đi trong chủng loại số 7, 8, 9
Rush/drag ratio Tỷ lệ tốc độ phun bột/tốc độ lưới xeo

 

TRANG TẢI VỀ

Từ Điển Giấy Và Bột Giấy Anh-Việt- File Doc

 

Hits: 4

Contact Us