Từ Điển Giấy Và Bột Giấy Anh-Việt | N

N

Nap Tuyết bông mặt giấy
Napkin Khăn ăn
Napping Làm xù lông mặt giấy
Native cellulose Xenluylô thiên nhiên
Natural boiler Water circulation Tuần hoàn tự nhiên của nước trong nồi hơi
Natural colored paper Giấy nguyên màu
Natural draft Thông gió tự nhiên
Natural earth pigments Bột màu thiên nhiên
Natural fillers Chất độn tự nhiên
Natural gas Khí thiên nhiên
Natural sandstone Đá mài thiên nhiên
Naval stores Nhựa, dầu ( trong cây)
Neck Cổ nồi nấu (bọt) gián đoạn
Needle paper Giấy gói kim màu đen
Needle wood Gỗ lá kim
Needled felt Chăn dệt kim (của bộ phận ép và sấy ở máy xeo)
Needles Lá gỗ lá kim (dùng làm giấy)
Neutral size Gia keo trung tính
Newsprint Giấy in báo
No carbon required Không cần các bon
Non destructive test Thí nghiệm không phá hủy
Non impact Giấy có hình được in không bằng cách ấn mực màu

 

TRANG TẢI VỀ

Từ Điển Giấy Và Bột Giấy Anh-Việt- File Doc

 

 

Hits: 1

Contact Us