Từ Điển Giấy Và Bột Giấy Anh-Việt | J

J

Jack Kích, nâng, cái kích
Jack ladder Tời kéo gỗ
Jack pine ( Pinus banksiana ) Cây thông lá ngắn
Jacket stretcher Bộ phận căng chăn bọc
Jackets Lớp chăn bọc lô bụng (dùng ở xeo nhỏ trước đây)
Jackson turbidity unit (JTU) Đơn vị độ đục của nước theo Jackson
Jacquard board Bìa, Cáctông bằng sợi đay có độ bền cao
Jamming Hiện tượng bột ép chặt vào lô đá mài
Japan paper Giấy mỏng da dê (bề mặt đẹp dùng in các văn bằng)
Japanese copying paper Giấy copy cao cấp bằng xơ sợi dài
Jelly gums Giấy tráng nhựa phủ kim loại để in nhãn
Jelly strength Cường độ vật lý keo tráng phấn
Jet Lớp bột phun
Jet condenser Máy ngưng lạnh kiểu phun tia
Jet cooker Nồi nấu tinh bột kiểu phun
Jet deckle Vòi phun định biên giấy
Jet dryer Máy sấy giấy kiểu phun tia
Jet velocity Tốc độ phun bột lên lưới xeo
Jeweler’s tissue Giấy lụa gói nữ trang

 

TRANG TẢI VỀ

Từ Điển Giấy Và Bột Giấy Anh-Việt- File Doc

 

Hits: 1

Contact Us