Từ Điển Giấy Và Bột Giấy Anh-Việt | I

I

Ice cream board Cáctông gói kem
Ice paper Giấy gói kem
Ideal pigment Bột màu chất lượng cao
Idle time Thời gian không ra sản phẩm
Idler Bánh đà
Idler roll Lô đà, trục đỡ giấy
Igniter Bộ phận đánh lửa
Ignition loss Tổn thất khi đốt
Ignitor Bộ phận đánh lửa (dùng trong các lò đốt)
Igt tester Máy đo độ bám giấy của mực in
Illustrated letter paper Giấy họa, in danh thiếp
Illustrated postcard paper Giấy họa, in danh thiếp
Illustration board Cáctông mỹ thuật
Imbibed Water Lượng nước ngấm
Imbibition Ngậm nước
Imitation art paper Giấy in độ tro cao, giấy mỹ thuật
Imitation handmade paper Giấy phỏng theo giấy sản xuất thủ công, giấy giả xeo tay
Imitation Kraft paper Giấy phỏng theo da bò, giấy giả Kraft
Imitation parchment paper Giấy phỏng da dê, giấy giả da
Impact (Printing) Quá trình in trên giấy bằng cách ép mực lên bề mặt giấy
Industrial union Công đoàn trong công nghiệp
Insoluble glues jute Keo không hòa tan trong nước (phân hủy) xơ sợi dài, khỏe làm từ cây gai dầu
Inverse press Ép ngược, ép nghịch

 

TRANG TẢI VỀ

Từ Điển Giấy Và Bột Giấy Anh-Việt- File Doc

 

Hits: 2

Contact Us