Từ Điển Giấy Và Bột Giấy Anh-Việt | H

H

H factor Chỉ số H (tích phân của tốc độ phản ứng tương đối và thời gian phản ứng khử lignin, dùng để đánh giá mức độ nấu bột)
Hair cut Vết rách giấy do lông chăn dính vào
Half bleached Tẩy trắng sơ bộ bột giấy
Half plate paper Giấy tốt có độ xốp cao dùng để khắc bản in
Half stuff Bột giấy bán thành phẩm từ nguyên liệu giẻ rách
Half stuff beating Máy nghiền sơ bộ bột giấy
Half wrapping Phương pháp bao gói đơn giản
Half-fine metallic paper Giấy tráng nhũ kim loại
Half-finished Bán thành phẩm
Halftone blotting paper Giấy in bản đồng có khả năng hút dịch cao (hút mục cao)
Halftone paper Giấy gia công bề mặt dùng in bản đồng
Halogenation Halôgen hóa
Hammer mills Máy nghiền búa tốc độ cao
Hanging paper Giấy dán tường
Hard paper Giấy cứng
Hogged Giấy bị (xé) rách để giảm kích thước ban đầu
Hollander Máy nghiền Hà Lan
Hot melt Keo dùng nhiệt để kết dính, được coi là chất có hại trong sản xuất giấy tái chế
Hvac (heating ventilation-air conditioning) Hệ thống thông gió ở bộ phận sấy máy xeo
Hydrophilic Ái nước, dễ thấm ướt
Hydrophobic Kỵ nước, khó thấm nước

 

TRANG TẢI VỀ

Từ Điển Giấy Và Bột Giấy Anh-Việt- File Doc

 

Hits: 2

Contact Us