Từ Điển Giấy Và Bột Giấy Anh-Việt | E

E

Early wood Gỗ đầu mùa
Easily wetted Dễ thấm ướt
Easy beating pulp Bột dễ nghiền
Easy bleached pulp Bột dễ tẩy trắng
Easy bleaching Dễ tẩy trắng
Economizer Nồi hâm nước (dùng nhiệt lượng thu hồi)
Edge Mép giấy, biên giấy
Edge failure Hỏng mép
Edge of stone Diện tích phẳng giới hạn bởi hai biên của mặt đá mài bột giấy
Edge protectors Cáctông bảo vệ ( mép cuộn giấy )
Edge tear resistance Độ chịu xé của mép giấy
Edgewise compression strength Độ chịu nén mép (Cáctông sóng)
Edgings Gỗ biên
Eductor Cơ cấu dẫn hướng, phun hơi
Effect Hiệu (của nồi chưng bốc), hiệu ứng, hiệu quả
Effective alkali Kiềm hữu hiệu
Effective drying surface Diện tích sấy hữu hiệu
Effectivity Hiệu suất
Efficiency Hiệu quả
Effluent Nước thải
Effluent disposal Xử lý nước thải
Effluent free mill Xưởng xử lý nước thải khép kín
Efflux ratio Tỷ lệ tốc độ phun bột/tốc độ lưới xeo
E-flute Sóng E
Emery paper Giấy nhám
Exhaust steam Hơi nước đã dùng hết nhiệt

 

TRANG TẢI VỀ

Từ Điển Giấy Và Bột Giấy Anh-Việt- File Doc

 

Hits: 2

Contact Us