Từ Điển Giấy Và Bột Giấy Anh-Việt | D

D

Dam Tấm chắn, Đập chắn
Damp streak Vết hằn màu thẫm (do giấy ẩm khi qua lô ép tạo ra)
Dampening Thấm ướt
Dampening stretch Biến hình do bị ướt
Damper Vòi phun sương làm ẩm giấy trước khi ép quang
Damping roll Lô phun ẩm
Damping stretch Biến dạng do làm ẩm
Dancing rolls Lô lò xo
Dandy blisters Vết rộp (do lô hần giấy tạo ra)
Dandy crush marks Vết hằn lô Dandy
Dandy mark Vết hằn trên giấy
Dandy pick Nét in hoa
Dandy roll Lô in hoa
Data Số liệu, dữ liệu
Dead band Băng chết (tín hiệu không có lời đáp)
Dead beaten Nghiền tới độ rất cao
Dead finish Bột được nghiền rất mịn
Dead spots Góc chết; vết nhám trên giấy trơn
Dead steam Hơi nước đã dùng hết nhiệt
Dead time Thời gian chết ( thời gian từ khi phát tín hiệu đến lúc bắt đầu tác động)
Dead white Màu trắng không ánh sắc (màu trắng chết)
Defoamer Chất phá bọt
Desuperheater Cơ cấu hạ nhiệt ( cho hơi)

 

TRANG TẢI VỀ

Từ Điển Giấy Và Bột Giấy Anh-Việt- File Doc

 

Hits: 2

Contact Us