Thủy lực tang trống / Drum Hydrapulper

Drum Hydrapulper

 

Thuỷ lực tang trống- Drum pulper

NO. HẠNG MỤC ITEMS
1 TÊN SẢN PHẨM COMMODITY
2 VỊ TRÍ LẮP ĐẶT INSTALLATION POSITION
3 MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG USING PURPOSE
4 THÔNG SỐ KỸ THUẬT TECHNICAL PARAMETER

 

项目 Xiàngmù NO.
产品名称 Chǎnpǐn míngchēng 1
安装位置 ānzhuāng wèizhì 2
用途 Yòngtú 3
技术参数 Jìshù cānshù 4

 

Thuỷ lực tang trống- Drum pulper

 

 

 

 

 

Hits: 77

Contact Us