QUY TRÌNH VẬN HÀNH MÁY XEO GIẤY- Phần Sấy

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH MÁY XEO GIẤY- Phần Sấy

 

Phần 1- Chuẩn bị chạy máy

Phần 2- Chạy máy

Phần 3- Dừng máy

Phần 4- Công tác tiến hành khi phần sấy hoạt động bình thường

 

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH MÁY XEO GIẤY- Phần Sấy- File PDF

 

 

 

 

Hits: 198

Contact Us