QUY TRÌNH VẬN HÀNH MÁY XEO GIẤY- Phần Lưới

QUY TRÌNH VẬN HÀNH MÁY XEO GIẤY- Phần Lưới

 

Phần 1- Chuẩn bị chạy máy
Phần 2- Chạy máy
Phần 3- Công tác tiến hành khi phần lưới hoạt động bình thường
Phần 4- Dừng máy
Phần 5- Công tác sau khi dừng phần lưới

 

QUY TRÌNH VẬN HÀNH MÁY XEO GIẤY- Phần Lưới- File

 

Hits: 193

Contact Us