QUY TRÌNH VẬN HÀNH MÁY XEO GIẤY- DCS MÁY XEO

QUY TRÌNH VẬN HÀNH MÁY XEO GIẤY- DCS MÁY XEO

 

Phần 1- Chuẩn bị chạy máy
Phần 2- Chạy máy với nước
Phần 3- Chạy máy với bột
Phần 4- Khi máy xeo hoạt động bình thường cần thực hiện các công tác sau:
Phần 5- Dừng máy

TRANG TẢI VỀ:

QUY TRÌNH VẬN HÀNH MÁY XEO GIẤY- DCS MÁY XEO – FILE DOC

 

 

Hits: 151

Contact Us