MÀU SẮC GIẤY DAO ĐỘNG / PAPER COLOR – Định nghĩa và giải pháp

MÀU SẮC GIẤY DAO ĐỘNG – PAPER COLOR

Định nghĩa và giải pháp

 

I, Định nghĩa:

Màu sắc giấy thành phẩm dao động hay sai màu, ý nói màu giấy sản xuất khác với màu sắc mà khách hàng yêu cầu. Tuỳ theo mức độ sai lệch màu sắc ở trong phạm vi cho phép hay vượt quá giới hạn cho phép, để đánh giá giấy đạt hay không đạt chất lượng.

Đơn vị: CIE-L*a*b, L*C*h, L*u*v.

 

II, Yếu tố ảnh hưởng màu sắc:

1- Tỷ lệ phối liệu sử dụng bột tái chế.

2- Độ nghiền bột giấy.

3- Độ bảo lưu xơ sợi và thành phần mịn.

4- Độ pH hệ thống.

5- Tốc độ máy xeo giấy.

6- Độ ẩm giấy thành phẩm.

7- Chất lượng phẩm nhuộm.

III, Vấn đề thường gặp:

Giấy thành phẩm không đạt tiêu chuẩn, làm cho giấy bị giảm cấp, khách hàng khiếu nại, thậm chí bị trả về xưởng sản xuất, gây thiệt hại kinh tế và uy tín của công ty.

IV, Đề xuất giải pháp tham khảo:

Xem xét các yếu tố trong mục II, tìm ra giải pháp tương ứng cho từng nhà máy.

1- Kiểm soát lượng giấy đứt phối bột (có nhuộm màu không), vì giấy đứt sẽ ảnh hưởng tông màu.

2- Duy trì độ nghiền bột giấy ổn định. Lưu ý độ nghiền bột giấy cao bất lợi cho độ sáng của giấy thành phẩm.

3- Thành phần mịn thấm hút nhiều phẩm nhuộm, cần duy trì độ bảo lưu thích hợp.

4- Tăng cường kiểm soát độ pH hệ thống, giúp phẩm nhuộm phát huy hiệu quả tối đa.

5- Duy trì tốc độ máy xeo ổn định.

6- Độ ẩm giấy thành phẩm cao thì độ sáng càng cao.

7- Kiểm tra loại phẩm nhuộm đang sử dụng, kịp thời phản ánh với nhà cung cấp để có phương án đề xuất, hoặc đổi nhà cung cấp.

TRANG TẢI VỀ

MÀU SẮC GIẤY DAO ĐỘNG / PAPER COLOR – Định nghĩa và giải pháp – FILE .DOC

Hits: 103

Contact Us