ĐỘ NÉN VÒNG GIẤY MEDIUM ( Giấy lớp sóng) – Ring crush strength – Định nghĩa và giải pháp

ĐỘ NÉN VÒNG GIẤY MEDIUM ( Giấy xeo, giấy lớp sóng) – Ring crush strength

Định nghĩa và giải pháp

 

I, Định nghĩa:

Độ nén vòng là áp lực lớn nhất mà mẫu giấy chịu được trước khi bị nén vỡ bởi máy đo. Thường chỉ độ bền nén của thùng giấy thành phẩm. Đơn vị: .  

II, Các yếu tố ảnh hưởng độ nén vòng giấy thành phẩm:

1.Tính chất nguyên liệu. 2.Độ nghiền. 3.Nồng độ bột lên lưới. 4.Độ bảo lưu xơ sợi. 5.Hoá chất sử dụng: Chất tăng bền khô, tinh bột. 6.Độ đồng đều băng giấy. 7.Độ ẩm giấy.  

III, Vấn đề thường gặp:

Giấy thành phẩm bị vấn đề độ nén vòng thấp, không đạt tiêu chuẩn, làm cho giấy bị giảm cấp, khách hàng khiếu nại, thậm chí bị trả về xưởng sản xuất, gây thiệt hại kinh tế và uy tín của công ty.  

IV, Đề xuất giải pháp tham khảo:

Xem xét các yếu tố ảnh hưởng độ bục giấy thành phẩm trong mục II, để có giải pháp tương ứng. 1.Kiểm tra độ nghiền xem có đạt yêu cầu bình thường không. 2.Nâng cao tỷ lệ jet/wire, độ nén vòng sẽ tăng lên một cách rõ rệt. 3.Độ đồng đều giấy thành phẩm có tốt không. 4.Kiểm tra tuyến nước trên lưới có hợp lý không, băng giấy ướt có độ ẩm quá cao sẽ ảnh hưởng độ bền giấy. 5.Sử dụng ép keo bề mặt với tinh bột biến tính. 6.Giảm độ ẩm của giấy thành phẩm, tăng độ cứng chắc của giấy.  

TRANG TẢI VỀ

ĐỘ NÉN VÒNG GIẤY MEDIUM ( Giấy lớp sóng) – Ring crush strength Định nghĩa và giải pháp
             

Hits: 176

Contact Us