ĐỘ CHỐNG THẤM CỦA GIẤY DAO ĐỘNG – Định nghĩa và giải pháp

1-Định nghĩa:

Trong quá trình sản xuất, xảy ra trường hợp giấy chống thấm yếu, không đạt, thậm chí là mất chống thấm.

Giấy chống thấm không ổn định (dao động) ảnh hưởng sản lượng và chất lượng của nhà máy.
2-Giải pháp:

Xem xét các yếu tố ảnh hưởng hiệu quả chống thấm và đưa ra giải pháp xử lý.
a-Bột giấy:

Bột giấy chứa ít xơ sợi hơn sẽ chống thấm kém hơn.
b-Nước trắng:

Trong nước trắng có các loại hoá chất khác ảnh hưởng hiệu quả của chất chống thấm.
c-Thông số hệ thống:

Nhiệt độ bột, thời gian phản ứng của chất chống thấm và bột giấy chưa đủ.
d-Mức dùng không đúng:

Lưu lượng chất chống thấm hiển thị trên bộ đo lưu lượng không đúng với thực tế ( thực tế lưu lượng thấp hơn giá trị hiển thị). Trong trường hợp này cần tăng mức dùng và bảo trì bộ đo).
e-Chất chống thấm:

Không phù hợp với hệ thống, có thể thay đổi loại hoá chất khác cùng công dụng hoặc đổi nhà cung cấp.
f-Phần sấy:

Nhiệt độ lô sấy và tốc độ sấy giấy.

* Có thể xem xét sử dụng các biện pháp sau:
1-Đổi loại giấy sang giấy cấp thấp hơn (giấy không yêu cầu chống thấm, giấy medium) để vệ sinh hệ thống, và có thời gian tìm hiểu vấn đề trước khi trở lại sản xuất bình thường.
2-Tăng mức dùng keo chống thấm.
3-Sử dụng chất diệt khuẩn.

Hits: 21

Contact Us