ĐỘ BỤC GIẤY THÀNH PHẨM / Burst strength – Định nghĩa và giải pháp

ĐỘ BỤC GIẤY THÀNH PHẨM – Burst strength

Định nghĩa và giải pháp

 

I, Định nghĩa:

Độ bục là áp lực lớn nhất mà tờ giấy chịu được trước khi bị ép bục bởi máy đo độ bục chuyên dụng.

Đơn vị: kg/cm2.

 

II, Các yếu tố ảnh hưởng độ bục giấy thành phẩm:

1.Tính chất nguyên liệu.

2.Độ nghiền.

3.Nồng độ bột lên lưới.

4.Độ bảo lưu xơ sợi.

5.Hoá chất sử dụng: Chất tăng bền khô, tinh bột.

6.Độ đồng đều băng giấy.

7.Độ ẩm giấy.

 

III, Vấn đề thường gặp:

Giấy thành phẩm bị vấn đề độ bục thấp, không đạt tiêu chuẩn, làm cho giấy bị giảm cấp, khách hàng khiếu nại, thậm chí bị trả về xưởng sản xuất, gây thiệt hại kinh tế và uy tín của công ty.

 

IV, Đề xuất giải pháp tham khảo:

Xem xét các yếu tố ảnh hưởng độ bục giấy thành phẩm trong mục II, để có giải pháp tương ứng.

1.Kiểm tra độ nghiền xem có đạt yêu cầu bình thường không.

2.Giảm tỷ lệ jet/wire một cách hợp lý: Tăng lượng xơ sợi phân bố theo chiều ngang, làm tăng độ liên kết xơ sợi, giấy chịu được áp lực cao hơn.

3.Độ đồng đều giấy thành phẩm có tốt không.

4.Kiểm tra tuyến nước trên lưới có hợp lý không, băng giấy ướt quá ẩm sẽ ảnh hưởng độ bền giấy.

5.Tăng lượng dùng hoá chất một cách phù hợp, tăng độ bảo lưu xơ sợi.

6.Độ ẩm giấy thành phẩm cần duy trì phù hợp.

TRANG TẢI VỀ

ĐỘ BỤC GIẤY THÀNH PHẨM / Burst strength – Định nghĩa và giải pháp

Hits: 27

Contact Us