ĐỊNH LƯỢNG GIẤY DAO ĐỘNG / BASIS WEIGHT – Định nghĩa và giải pháp

ĐỊNH LƯỢNG GIẤY DAO ĐỘNG – BASIS WEIGHT

Định nghĩa và giải pháp

 

I, Định nghĩa:

Định lượng dao động hay định lượng không ổn định là vấn đề thường gặp trong sản xuất giấy, giấy thành phẩm không đồng nhất về trọng lượng tại các vị trí khác nhau trong toàn bộ băng giấy, có lúc định lượng không ổn định theo chiều ngang (CD- Cross Direction) hoặc theo chiều máy (MD- Machine Direction) gây ra chất lượng giấy không đồng nhất.

Đơn vị: kg/cm2.

 

II, Định lượng dao động do các nguyên nhân sau:

1- Do thiết bị trong hệ thống tiếp cận thùng đầu:

 • Lọc cát hoạt động bất thường, áp lực bột đầu vào và đầu ra khác thường.
 • Sàng bột hoạt động bất thường, lồng sàng bị bít tắc hoặc do lưu lượng bột, áp lực bột dao động.

2- Do thiết bị phần lưới:

 • Áp lực thùng đầu dao động.
 • Nồng độ bột và lưu lượng bột cấp thùng đầu không ổn định.
 • Hệ thống phân bố lưu lượng bột giấy theo chiều ngang không đồng đều.
 • Tỷ lệ Jet/Wire không ổn định.
 • Hệ thống chân không phần lưới có dao động lớn.

 

III, Vấn đề thường gặp:

Giấy thành phẩm không đạt tiêu chuẩn, làm cho giấy bị giảm cấp, khách hàng khiếu nại, thậm chí bị trả về xưởng sản xuất, gây thiệt hại kinh tế và uy tín của công ty.

 

IV, Đề xuất giải pháp tham khảo:

Xem xét các yếu tố trong mục II, tìm ra giải pháp tương ứng cho từng nhà máy.

1- Thiết bị trong hệ thống tiếp cận thùng đầu:

 • Duy trì lọc cát hoạt động bình thường, kiểm tra nước pha loãng tạp chất để tránh tắc nghẹt.
 • Duy trì sàng bột hoạt động bình thường, tránh lồng sàng bị bít tắc, có kế hoạch thay thế đối với lồng sàng bị mài mòn, hư tổn.

2- Thiết bị phần lưới:

 • Áp lực thùng đầu cần duy trì ổn định, kiểm soát tốt nước cấp cho thùng đầu, tránh quá nhiều hoặc quá ít.
 • Nồng độ bột và lưu lượng bột cấp thùng đầu cần ổn định: Vận hành bơm cấp ổn định, tránh không khí lọt vào bơm gây ra lưu lượng, áp lực dao động.
 • Hệ thống phân bố lưu lượng bột giấy theo chiều ngang cần đồng đều, kịp thời bảo trì các vị trí điều chỉnh.
 • Tỷ lệ Jet/Wire duy trì ổn định: Lưu ý tốc độ máy xeo (tốc độ lưới) không vượt quá công suất thiết kế.
 • Hệ thống chân không phần lưới cần duy trì ổn định: Kiểm tra thay thế các phoi thoát nước bị mài mòn.

TRANG TẢI VỀ

ĐỊNH LƯỢNG GIẤY DAO ĐỘNG – BASIS WEIGHT – Định nghĩa và giải pháp

Hits: 62

Contact Us