BỘT GIẤY – XÁC ĐỊNH PHẦN KHỐI LƯỢNG BỘT MỊN- TCVN

TCVN 11615-2016 bột giấy xác định phần khối lượng bột mịn

 

Nội dung:

1-Phạm vi ứng dụng

2-Tiêu chuẩn viện dẫn

3-Thuật ngữ và định nghĩa

4-Nguyên tắc

5-Thiết bị, dụng cụ

6-Thuốc thử và vật liệu

7-Lấy mẫu

8-Cách tiến hành

9-Tính toán

10-Báo cáo thử nghiệm

 

TRANG TẢI VỀ:

BỘT GIẤY – XÁC ĐỊNH PHẦN KHỐI LƯỢNG BỘT MỊN- TCVN

 

 

Hits: 24

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Us