BỘT GIẤY – XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ NGẬM NƯỚC

TCVN 11621-2016 bột giấy xác định giá trị ngậm nước (WRV)

 

BỘT GIẤY – XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ NGẬM NƯỚC

pulps Determination of water retention value (WRV)

 

Nội dung:

1- Phạm vi ứng dụng

2- Tài liệu viện dẫn

3- Thuật ngữ và định nghĩa

4- Nguyên tắc

5- Thuốc thử

6- Thiết bị, dụng cụ

7- Lấy mẫu

8- Chuẩn bị mẫu

9- Cách tiến hành

10- Tính toán

11- Báo cáo thử nghiệm

 

TRANG TẢI VỀ:

BỘT GIẤY – XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ NGẬM NƯỚC- FILE

 

 

 

Hits: 24

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Us