BỘT GIẤY − XEO TỜ MẪU TRONG PTN ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐỘ TRẮNG ISO – TCVN

Nội dung:

1- Phạm vi áp dụng

2- Tiêu chuẩn viện dẫn

3- Thuốc thử

4- Thiết bị, dụng cụ và các vật liệu phụ trợ

5- Lấy mẫu

6- Cách tiến hành

7- Bảo quản tờ mẫu cho phép đo độ trắng tiếp theo

8- Báo cáo thử nghiệm

 

TẢI VỀ:

TCVN 6729-2008 xeo tờ mẫu ptn xác định hệ số phản xạ khuếch tán xanh (độ trắng iso)

 

 

Hits: 27

Contact Us